ارتباط باما

دفتر تهران:اتوبان باقری,خیابان فرجام غربی,شماره ی ۳۵۴

دفتر لواسان:بلوارامام,بعداز پمپ بنزین,به سمت میدان ناران سمت چپ

تلفن                                                   ۰۲۱۲۸۴۲۲۵۱۰

.                                                        ۰۲۱۲۶۵۶۷۰۲۵

تلفکس                                               ۰۲۱۲۶۵۴۹۷۳۳